Coaching & Hälsoprofilsamtal

HÄLSOPROFILSAMTAL / 45min 525kr

Med hälsoprofilsamtal kan du få hjälp att hitta motivation till en hälsosam livsstil, vilket kan bidra till en mer meningsfull fritid och ett friskare arbetsliv. Du kan efter samtalet bli mer motiverad och få mer insikt hur en livsstilsförändring kan på verka ditt liv i positiv riktning. Du får besvara på frågor gällande fritidsvanor, fysisk aktivitet, kost, tobak, alkohol, mediciner samt symptom, stress, återhämtning och hälsa. Hälsoprofilsamtalet genomförs konfidentiellt. Samtalet ger dig en möjlighet att förstå din livsstil betydelse för hälsan och du får en möjlighet att reflektera över dina svar, vad du är nöjd med och hur en kommande hälsovision kan se ut.

COACHING – MOTIVERANDE SAMTAL /45min 525krGenom coaching och motiverande samtal kan du få hjälp att sätta igång processer för din utveckling av potential och prestationsförmåga. Som klient får du hjälp att själv sätta upp mål och vägar att nå fram till dessa. Coaching främjar agerande och handling, både personligt och yrkesmässigt, och min uppgift som coach är att medvetandegöra, utmana och motivera dig att sätta mål och nå dem. Det kan gälla din karriär, träning, kost eller ditt allmänna välmående. Vi fokuserar här, nu och framåt istället för att gräva i det förflutna och ser vilka möjligheter till beteendeförändringar eller målfokusering som finns istället för begränsningar.

 

Kropp & Själ

Massage

Webshop

Behandlingar

KONTAKT